Akdeniz Mimar Sinan Ödülü

Akdeniz Mimar Sinan Ödülü

“Akdeniz Mimar Sinan Ödülü”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Roma’da kurulmuş olan Osservatorio del Mediterraneo tarafından desteklenen MED 21 Programı tarafından yürütülen bir ödül programıdır. Akdeniz Dünyası’nda mimari yaratıcılığı desteklemek, mimarlar arasındaki iletişim ve fikir alışverişini sağlamak ve Akdeniz Dünyası’na ait eserlerin tüm dünya tarafından tanınırlığını sağlamak ve paylaşmak için oluşturulmuştur.

Ödül İtalya’da halen verilmekte olan ya da oluşturulma aşamasında bulunan diğer ödüllerle birlikte, tüm Akdeniz’e yayılan ödül ağının bir parçasıdır. Akdeniz kültür ortamında mimari yaratıcılık alanında ödülün Mimar Sinan adına verilmesi Sinan’ın mimari dehasının evrensel değerini vurgulamaktadır.

Ödül Programı 2014 yılından buyana iki yılda bir olmak üzere verilmektedir. Ödül Komitesi, ilki 2014 de “Uluslararası Mimar Sinan Ödülü” adı altında ilan edilen ödülü, 2015 yılında aldığı kararla  “Akdeniz Mimar Sinan Ödülü” olarak değiştirmiştir.

Ödüller Unesco’nun Dünya Mimarlık ve Habitat günü olan ekim ayının ilk pazartesi günü yapılan törenle sahiplerini bulmaktadır. Ödül töreni ile beraber konferanslar ve sergileri içeren etkinlikler düzenlenmektedir.

AKDENİZ MİMAR SİNAN ÖDÜLÜ KOMİTESİ

Ödül Komitesi Başkanları

Prof. Mohamed Nadir Aziza

med21logo

Prof. Yalçın Karayağız

msgsu_logo

Ödül Komitesi Üyeleri

Prof. Najla Allani

logo_uc-enau
med21logo

Najla ALLANI, Mimarlık Fakültesinde Profesördür ve Ulusal Mimarlık ve Şehircilik Okulu (ENAU) ve Kartaca Üniversitesi-Tunisia eski müdürüdür. ENAU’da “Mimari Bilginin Temsili Yöntem ve Modelleri” (2MRCA) araştırma biriminin başkanı ve Mimarlık ve Mühendislik Araştırma Merkezi (CRAI) Nancy-Fransa’da çalışan araştırmacıdır. Aynı zamanda MED21 Programına Destek Derneği’nin başkan yardımcısıdır.

Najla ALLANI, 1994 yılında Tunus Sanat, Mimarlık ve Şehircilik Enstitüsü’nden mezun oldu. 1995 yılında Henri Poincaré Üniversitesi-Nancy (Fransa) ‘nın “Mimari, Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka” dalında DEA’sını da yaptı. 1999’da Nancy’deki Ulusal Politeknik Enstitüsü’nde Mimarlık Bilimleri ve 2010’da Carthage-Tunus Üniversitesi- Mimarlık ve Şehircilik Yüksekokulu’nda Habilitasyon Derecesi’ne sahiptir, uluslararası dergiler ve konferanslarda hakem olarak görev almış, mimarlık bilimlerinde uzmanlaşmıştır. Uluslararası konferans ve dergilerde bilimsel komitesi üyeliği de yapmıştır.

Prof. Paolo Belloni

milano

1989’dan 1993’e kadar Lizbon ve Barselona’da yaşamış ve çalışmıştır. 1993 yılında Milano Politecnic’te Mimarlık bölümünde onur derecesiyle mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında New York ve Maracaibo’da çalıştı. 1995 yılında Bergamo’da kendi ofisini açtı. 1996 yılında Elena Brazis ile PBEBarchitects’i kurmuştur. 1994’ten beri Milan Politecnic’te, 2004 yılından beri mimarlık ve peyzaj mimarlığında sözleşmeli profesör olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında Archiforum, Mimarlık Derneği’ni kurmuştur. 2000 yılında Riga’da Teknik Üniversitesi’nde, 2001 ve 2002 yıllarında Barselona’daki ELISAVA Tasarım Okulu’nda, 2002 yılında Mendrisio Mimarlık Akademisi’nde, 2002 yılında İstanbul’daki Bilgi Üniversitesi’nde ve Toledo’daki Mimarlık Okulu’nda profesör olarak görev almıştır.

Zaman zaman ulusal ve uluslararası dergilerde ve yayınlarda yazar olarak görev alır. 2004’ten 2007’ye kadar, Bergamo şehrinde Yapı Komisyonu’nun bir parçası olmuştur. 2009’dan 2012’ye kadar Bergamo’da Mimarlar Derneği Başkanı olmuştur. Birçok uluslararası ve ulusal konferansa davet edildi ve AIAPP üyesidir.

Prof. Dr. Deniz İncedayı

msgsu_logo

Deniz İncedayı, 1986 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında “İstanbul’da Düşük Gelir Konutları ve Rehabilitasyon Alanları İçin Katılımcı Yaklaşım Yöntemi” üzerine doktora tezini tamamladı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü disiplinlerinde; “Mimari Tasarım Konuları”, “Sosyo-Kültürel Değerler ve Katılımcı Modeller” ve “Uygulama Projesi” atölye derslerini vermektedir. Ayrıca Yüksek lisans ve doktora programlarında ‘Mimari Tasarım Sürecinde Sosyo-Kültürel Değerler ve Katılım Modelleri’ ve ‘Mimari Tasarıma Disiplinlerarası Yaklaşım’ derslerini yürütmektedir.

İlgili akademik alanda çeşitli makaleler, kitaplar ve araştırmalar yayınladı ve çeşitli jüriler, komiteler ve çalışma programlarında yer aldı. Ayrıca mimari uygulamada bazı konut ve yenileme projelerine de sahiptir. Son zamanlarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Eğitim Komitesi ve Doğrulama Konseyi üyesidir. Aynı zamanda Türkiye (CAT) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesidir ve Mimar.ist dergisinin editörüdür.

Nicolas Petrovitch Njegosh

montenegro_logo

Doç. Dr. Derin Öncel

msgsu_logo

Prof. Fani Vavili Tsinika

aristotle_logo

Profesör Emerita Fani Vavili Tsinika, Aristoteles Üniversitesi Mimarlık Okulu-Selanik’te (AUTh) eğitim vermektedir ve mimari tasarımlarına uygulama alanında devam etmektedir.

Çalışmaları mimari tasarım üzerine çeşitli projeler içerir ve pek çok makale (250’den fazla), araştırma sonuçları vb. yayınlamıştır.  21. Yüzyılın Başlarında Hastane Tasarımı, Yaşlılar için Tasarlama, Zihinsel Tasarım Sağlık, Şifalı Ortamların Özellikleri, Sağlık Kurumlarında Sanat, Aşırı Koşullarda Mimarlık Öğretimi, Şeffaflık ve Mimarlık, Kütüphaneler gibi kitaplar araştırmaları içerisinde yer alan kaynaklardan bazılarıdır.

Profesör Vavili UIA-PHG’nin yönetim kurulu başkanı ve GUPHA’nın ortak kurucusu, Hellexpo başkan yardımcısı, sağlık, kültür alanında faaliyet gösteren birkaç organın üyesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda jüri üyesi olarak görev almaktadır.

KAPAT